Geschiedenis en ontstaan

Het gezondheidscentrum de Drie Kolommen is tot stand gekomen door samenwerking van een aantal Aalsmeerse huisartsen, fysiotherapeuten, een apotheker en een tandarts. Zij kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat door de veranderingen in de gezondheidszorg een meer intensieve samenwerking noodzakelijk is. Wij denken door samen in een centrum te gaan werken dat er een hoge kwaliteit van zorg geleverd kan worden.

Sinds 2005 is er een zoektocht geweest naar een geschikte locatie voor het centrum. Er zijn binnen Aalsmeer een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd. In 2012 deed zich de mogelijkheid voor de nieuwbouw van het gemeentehuis in Aalsmeer over te nemen. In augustus 2013 is de volledige verbouwing van het pand begonnen.

De initiatiefnemers zijn er trots op dit hele project geheel zelfstandig tot stand te hebben gebracht. In het pand zal er naast de huisartsen, fysiotherapeuten, apotheker en tandarts ook een priklocatie van het laboratorium, een locatie van de GGD, thuiszorg Aelsmeer en een psychologen praktijk komen.

In de toekomst zullen ook andere zorgverleners een plek krijgen.