Missie en visie

De medewerkers van gezondheidscentrum de Drie Kolommen bieden goed toegankelijke eerstelijns zorg van goede kwaliteit aan bewoners van de wijken Dorp, Zuid en Hornmeer van Aalsmeer en elders door middel van samenhangende en gecoördineerde zorg

‘Persoonlijke zorg in een deskundig en goed georganiseerd centrum’

Visie

Wij willen maatschappelijk verantwoord werken, transparant zijn en desgevraagd verantwoording afleggen. Door zorginnovatie en goede samenwerking van de zorgverleners streven wij ernaar meer zorgvragen rondom ziekte en gezondheid in de eerste lijn te kunnen oplossen.

De zorgverleners stellen samen met de patiënt de individuele behandeldoelen vast. Wij zorgen voor de continuïteit van de zorg, voor voldoende goed opgeleid personeel en werken volgens de geldende (wetenschappelijk onderbouwde) richtlijnen met behulp van de beschikbare (technologische) ontwikkelingen We maken sluitende afspraken over de samenwerking en de coördinatie van de zorg.

In onze werkwijze staan preventie en kwaliteit van leven van de patiënt centraal.
Het werkgebied van het gezondheidscentrum heeft een relatief vergrijsde bevolking met veel chronische aandoeningen en de daarbij behorende zorgvragen. De medewerkers van het gezondheidscentrum stemmen een benodigd deel van het zorgaanbod hierop af en ontwikkelen gerichte zorgprogramma’s. De huisartsenpraktijk Groot en Bon in de 2e JC Mensinglaan 27A zijn ook betrokken bij deze zorgprogramma’s.

Dit betekent voor de patiënt:

  • Streven naar behoud van zelfredzaamheid;
  • Een open houding van alle medewerkers;
  • Korte wachttijden, ruime openingstijden;
  • De ervaring van persoonlijke zorg in een brede multidisciplinaire setting.

Dit betekent voor de zorgverlener:

  • Voortdurende kwaliteitsverbetering en scholing;
  • Ondersteuning van en zorg en waarneming voor elkaar;
  • Laagdrempelig overleg;
  • Multidisciplinaire samenwerking en zorgontwikkeling;
  • Ruimte voor innovatie en participatie in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • Participatie in ketenzorg.

Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines zijn wij in staat om gerichte zorg te leveren voor specifieke groepen patiënten met chronische aandoeningen. We kunnen daarbij gebruik maken van onze kennis van de lokale omstandigheden en mogelijk heden.

Er lopen programma’s voor Diabetes Mellitus, Hart en Vaat ziekten , Astma en COPD, Ouderen en mensen met somberheid . Hier zullen de komende jaren andere programma’s aan toegevoegd worden.