Nieuws

Stemmingsstoornissen

De term stemmingsstoornissen staat voor verschillende soorten problematiek, zoals een (lichte) depressie, of een angst- of paniekstoornis. Het programma is bedoeld voor patienten met een stemmingsstoornis. Bij het programma is een nauwe samenwerking tussen huisarts, POH GGZ, fysiotherapie en andere zorgverleners die bij uw zorg betrokken zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts.

GEZ Aalsmeer folder Stemmingsstoornissen


Valpreventie

Het probleem vallen wordt steeds groter in Nederland. Een op de drie thuiswondende ouderen en verpleeghuisbewoners valt minstens eenmaal per jaar. Het valpreventieprogramma waarbij fysiotherapie, apotheek en huisartsengeneeskunde hand in hand gaan, is bedoeld voor patiënten die kans hebben om te vallen of al gevallen zijn. Wij streven ernaar om de patiënt zo gezond mogelijk oud te laten worden, met zo min mogelijk beperkingen, zodat de patiënt mobiel blijft en zelfstandig kan blijven functioneren. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts.

GEZ Aalsmeer folder valpreventie


DM Challenge 2016

Als zorgprofessional in de eerstelijnszorg hebben wij de laatste jaren een centrale regierol gekregen in de behandeling van mensen met diabetes. Naast adequate medicatie en een goed dieet speelt voldoende bewegen een belangrijke rol in die behandeling.
Lees verder