Terug naar nieuws

Stemmingsstoornissen

De term stemmingsstoornissen staat voor verschillende soorten problematiek, zoals een (lichte) depressie, of een angst- of paniekstoornis. Het programma is bedoeld voor patienten met een stemmingsstoornis. Bij het programma is een nauwe samenwerking tussen huisarts, POH GGZ, fysiotherapie en andere zorgverleners die bij uw zorg betrokken zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts.

GEZ Aalsmeer folder Stemmingsstoornissen

Terug naar nieuws